西河

作者:吴文英

西河原文及朗读

春乍霁。
清涟画舫融泄。
螺云万叠暗凝愁,黛蛾照水。
漫将西子比西湖,溪边人更多丽。
步危径、攀艳蕊。
掬霞到手红碎。
青蛇细折小回廊,去天半咫。
画阑日暮起东风,棋声吹下人世。
海棠藉雨半绣地。
正残寒、初御罗绮。
除酒销春何计。
向沙头更续,残阳一醉。
双玉杯和流花洗。

西河拼音版

chūn zhà jì
qīng lián huà fǎng róng xiè
luó yún wàn dié àn níng chóu, dài é zhào shuǐ
màn jiāng xī zǐ bǐ xī hú, xī biān rén gèng duō lì
bù wēi jìng pān yàn ruǐ
jū xiá dào shǒu hóng suì
qīng shé xì zhé xiǎo huí láng, qù tiān bàn zhǐ
huà lán rì mù qǐ dōng fēng, qí shēng chuī xià rén shì
hǎi táng jí yǔ bàn xiù dì
zhèng cán hán chū yù luó qǐ
chú jiǔ xiāo chūn hé jì
xiàng shā tóu gèng xù, cán yáng yī zuì
shuāng yù bēi hé liú huā xǐ

岱山中学诗词网