八声甘州

作者:刘辰翁

八声甘州原文及朗读

看团团、一物大如杯,时复几何秋。
俯天涯海角,今来古往,人物如流。
想见霓裳歌罢,无物与浇愁。
惟有当时树,香满琼楼。
谁念南楼老子,倚西风尘满,心事悠悠。
便班姬袖里,明月一时休。

八声甘州拼音版

kàn tuán tuán yī wù dà rú bēi, shí fù jǐ hé qiū
fǔ tiān yá hǎi jiǎo, jīn lái gǔ wǎng, rén wù rú liú
xiǎng jiàn ní cháng gē bà, wú wù yǔ jiāo chóu
wéi yǒu dāng shí shù, xiāng mǎn qióng lóu
shuí niàn nán lóu lǎo zi, yǐ xī fēng chén mǎn, xīn shì yōu yōu
biàn bān jī xiù lǐ, míng yuè yī shí xiū

岱山中学诗词网