子夜歌

作者:彭元逊

子夜歌原文及朗读

视春衫、箧中半在,酒痕花露。
恨桃李、如风过尽,梦里故人成雾。
临颍美人,秦川公子,晚共何人语。
对人家、花草池台,回首故园咫尺,未成归去。
昨宵听、危弦急管,酒醒不知何处。
飘泊情多,衰迟感易,无限堪怜许。
似尊前眼底,红颜消几寒暑。

子夜歌拼音版

shì chūn shān qiè zhōng bàn zài, jiǔ hén huā lù
hèn táo lǐ rú fēng guò jǐn, mèng lǐ gù rén chéng wù
lín yǐng měi rén, qín chuān gōng zǐ, wǎn gòng hé rén yǔ
duì rén jiā huā cǎo chí tái, huí shǒu gù yuán zhǐ chǐ, wèi chéng guī qù
zuó xiāo tīng wēi xián jí guǎn, jiǔ xǐng bù zhī hé chǔ
piāo bó qíng duō, shuāi chí gǎn yì, wú xiàn kān lián xǔ
shì zūn qián yǎn dǐ, hóng yán xiāo jǐ hán shǔ

岱山中学诗词网