减字木兰花

作者:李之仪

减字木兰花原文及朗读

上尽玉梯云,还见一番佳节。
惆怅旧时行处,把青青轻折。
倚阑人醉欲黄昏,飞鸟望中灭。
天面碧琉璃上,印弯弯新月。

减字木兰花拼音版

shàng jǐn yù tī yún, hái jiàn yī fān jiā jié
chóu chàng jiù shí xíng chǔ, bǎ qīng qīng qīng zhé
yǐ lán rén zuì yù huáng hūn, fēi niǎo wàng zhōng miè
tiān miàn bì liú lí shàng, yìn wān wān xīn yuè

岱山中学诗词网