蝶恋花

作者:甄良友

蝶恋花原文及朗读

照水绮霞明木杪。
彩翼双栖,未觉桐阴少。
正是一年秋光好。
世间重睹香山老。
祝寿人如群玉绕。
满酌金莲,愿永谐歌笑。
仙客莫疑来不早。
洞中日月天昏晓。

蝶恋花拼音版

zhào shuǐ qǐ xiá míng mù miǎo
cǎi yì shuāng qī, wèi jué tóng yīn shǎo
zhèng shì yī nián qiū guāng hǎo
shì jiān zhòng dǔ xiāng shān lǎo
zhù shòu rén rú qún yù rào
mǎn zhuó jīn lián, yuàn yǒng xié gē xiào
xiān kè mò yí lái bù zǎo
dòng zhōng rì yuè tiān hūn xiǎo

岱山中学诗词网