风流子

作者:贺铸

风流子原文及朗读

何处最难忘。
方豪健,放乐五云乡。
彩笔赋诗,禁池芳草,香鞯调马,辇路垂杨。
绮筵上,扇偎歌黛浅,汗舞罗香。
兰烛伴归,绣轮同载,闭花别馆,隔水深坊。
零落少年场。
琴心漫流怨,带眼偷长。
无奈占床燕月,侵鬓吴霜。

风流子拼音版

hé chǔ zuì nán wàng
fāng háo jiàn, fàng lè wǔ yún xiāng
cǎi bǐ fù shī, jìn chí fāng cǎo, xiāng jiān diào mǎ, niǎn lù chuí yáng
qǐ yán shǎng, shàn wēi gē dài qiǎn, hàn wǔ luó xiāng
lán zhú bàn guī, xiù lún tóng zài, bì huā bié guǎn, gé shuǐ shēn fāng
líng luò shào nián chǎng
qín xīn màn liú yuàn, dài yǎn tōu zhǎng
wú nài zhàn chuáng yàn yuè, qīn bìn wú shuāng

岱山中学诗词网