临江仙

作者:沈蔚

临江仙原文及朗读

过尽清明三月雨,东风才到溪滨。
画工传得已非真。
青君着意处,桃李未为伦。
倚槛盈盈如欲语,就中拈足花神。
自然亭馆一番新。
从今观绝品,不独洛阳人。

临江仙拼音版

guò jǐn qīng míng sān yuè yǔ, dōng fēng cái dào xī bīn
huà gōng chuán dé yǐ fēi zhēn
qīng jūn zhuó yì chù, táo lǐ wèi wèi lún
yǐ kǎn yíng yíng rú yù yǔ, jiù zhōng niān zú huā shén
zì rán tíng guǎn yī fān xīn
cóng jīn guān jué pǐn, bù dú luò yáng rén

岱山中学诗词网