雪梅香

作者:柳永

雪梅香原文及朗读

景萧索,危楼独立面晴空。
动悲秋情绪,当时宋玉应同。
渔市孤烟袅寒碧,水村残叶舞愁红。
楚天阔,浪浸斜阳,千里溶溶。
临风。
想佳丽,别后愁颜,镇敛眉峰。
可惜当年,顿乖雨迹云踪。

雪梅香拼音版

jǐng xiāo suǒ, wēi lóu dú lì miàn qíng kōng
dòng bēi qiū qíng xù, dāng shí sòng yù yīng tóng
yú shì gū yān niǎo hán bì, shuǐ cūn cán yè wǔ chóu hóng
chǔ tiān kuò, làng jìn xié yáng, qiān lǐ róng róng
lín fēng
xiǎng jiā lì, bié hòu chóu yán, zhèn liǎn méi fēng
kě xī dāng nián, dùn guāi yǔ jī yún zōng

岱山中学诗词网