江城子

作者:朱淑真

江城子原文及朗读

斜风细雨作春寒。
对尊前。
忆前欢。
曾把梨花,寂寞泪阑干。
芳草断烟南浦路,和别泪,看青山。
昨宵结得梦夤缘。
水云间。
悄无言。
争奈醒来,愁恨又依然。
展转衾裯空懊恼,天易见,见伊难。

江城子拼音版

xié fēng xì yǔ zuò chūn hán
duì zūn qián
yì qián huān
céng bǎ lí huā, jì mò lèi lán gān
fāng cǎo duàn yān nán pǔ lù, hé bié lèi, kàn qīng shān
zuó xiāo jié dé mèng yín yuán
shuǐ yún jiān
qiāo wú yán
zhēng nài xǐng lái, chóu hèn yòu yī rán
zhǎn zhuǎn qīn chóu kōng ào nǎo, tiān yì jiàn, jiàn yī nán

岱山中学诗词网