鹊桥仙

作者:管鉴

鹊桥仙原文及朗读

中秋过了,重阳将近,正是一年佳处。
枨黄橘绿总寻常,看丹桂、馀香再吐。
胸中星斗,笔端风雨,定约蟾宫高步。
赐袍归带御炉熏,共岁岁、斑衣戏舞。

鹊桥仙拼音版

zhōng qiū guò le, chóng yáng jiāng jìn, zhèng shì yī nián jiā chù
chéng huáng jú lǜ zǒng xún cháng, kàn dān guì yú xiāng zài tǔ
xiōng zhōng xīng dǒu, bǐ duān fēng yǔ, dìng yuē chán gōng gāo bù
cì páo guī dài yù lú xūn, gòng suì suì bān yī xì wǔ

岱山中学诗词网