寄黎眉州

苏轼[宋]

寄黎眉州原文赏析

胶西高处望西川,应在孤云落照边。
瓦屋寒堆春后雪,峨眉翠扫雨余天。
治经方笑春秋学,好士今无六一贤。
且待渊明赋归去,共将诗酒趁流年。

寄黎眉州拼音版

jiāo xī gāo chù wàng xī chuān, yīng zài gū yún luò zhào biān
wǎ wū hán duī chūn hòu xuě, é méi cuì sǎo yǔ yú tiān
zhì jīng fāng xiào chūn qiū xué, hǎo shì jīn wú liù yī xián
qiě dài yuān míng fù guī qù, gòng jiāng shī jiǔ chèn liú nián

寄黎眉州韵律

平平平仄仄平平,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,平平仄仄仄平平。
仄平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平仄平仄,仄平平仄仄平平。

岱山中学诗词网