早春归盩厔旧居却寄耿拾遗湋李校书端

卢纶[唐]

早春归盩厔旧居却寄耿拾遗湋李校书端原文赏析

野日初晴麦壠分,竹园相接鹿成羣。
几家废井生青草,一树繁花傍古坟。
引水忽惊冰满涧,向田空见石和云。
可怜荒岁青山下,惟有松枝好寄君。

早春归盩厔旧居却寄耿拾遗湋李校书端拼音版

yě rì chū qíng mài lǒng fēn, zhú yuán xiāng jiē lù chéng qún
jǐ jiā fèi jǐng shēng qīng cǎo, yī shù fán huā bàng gǔ fén
yǐn shuǐ hū jīng bīng mǎn jiàn, xiàng tián kōng jiàn shí hé yún
kě lián huāng suì qīng shān xià, wéi yǒu sōng zhī hǎo jì jūn

早春归盩厔旧居却寄耿拾遗湋李校书端韵律

仄仄平平仄仄平,仄平仄仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,仄平仄仄仄平平。
仄平平仄平平仄,平仄平平仄仄平。

岱山中学诗词网