和若拙弟得陪游后园 其二

陈与义[宋]

和若拙弟得陪游后园 其二原文赏析

壮夫三箭功名手,儒士百篇藜苋肠。
莫道人人握珠玉,应须字字挟风霜。

和若拙弟得陪游后园 其二拼音版

zhuàng fū sān jiàn gōng míng shǒu, rú shì bǎi piān lí xiàn cháng
mò dào rén rén wò zhū yù, yīng xū zì zì xié fēng shuāng

和若拙弟得陪游后园 其二韵律

仄平仄仄平平仄,平仄仄平平仄平。
仄仄平平仄平仄,平平仄仄仄平平。

岱山中学诗词网