和陶咏贫士七首 其一

吴芾[宋]

和陶咏贫士七首 其一原文赏析

士贫亦常事,但视其所依。
苟能依于道,暮景亦有辉。
渊明生乱世,初不求奋飞。
为贫聊一出,违己即言归。
归来坐衡宇,无粟可疗饥。
作诗咏贫士,泰然曾不悲。

和陶咏贫士七首 其一拼音版

shì pín yì cháng shì, dàn shì qí suǒ yī
gǒu néng yī yú dào, mù jǐng yì yǒu huī
yuān míng shēng luàn shì, chū bù qiú fèn fēi
wèi pín liáo yī chū, wéi jǐ jí yán guī
guī lái zuò héng yǔ, wú sù kě liáo jī
zuò shī yǒng pín shì, tài rán céng bù bēi

和陶咏贫士七首 其一韵律

仄平仄平仄,仄仄○仄平。
平平平平仄,仄仄仄仄平。
平平平仄仄,平仄平仄平。
平平平仄仄,平仄仄平平。
平平仄平仄,平仄仄仄平。
仄平仄平仄,仄平平仄平。

岱山中学诗词网