次韵程帅二首 其二

陈造[宋]

次韵程帅二首 其二原文赏析

从昔文章盖代翁,言间有物自无同。
娟妍徒玩花含露,洒落还惊月印空。
底许贱工惭擢矢,信知妙斲有成风。
古今一印元呈露,要在神融领会中。

次韵程帅二首 其二拼音版

cóng xī wén zhāng gài dài wēng, yán jiān yǒu wù zì wú tóng
juān yán tú wán huā hán lù, sǎ luò hái jīng yuè yìn kōng
dǐ xǔ jiàn gōng cán zhuó shǐ, xìn zhī miào zhuó yǒu chéng fēng
gǔ jīn yī yìn yuán chéng lù, yào zài shén róng lǐng huì zhōng

次韵程帅二首 其二韵律

仄仄平平仄仄平,平平仄仄仄平平。
平平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,仄平仄仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

岱山中学诗词网