和赵仲白 其一

陈宓[宋]

和赵仲白 其一原文赏析

不踏人间桃李场,要看梅蘤带严霜。
敷成妙赋飘飘意,吐出新诗字字香。
爽致青山期取友,高情春昼与俱长。
苏黄不作希佳士,被褐怀珠夺月光。

和赵仲白 其一拼音版

bù tà rén jiān táo lǐ chǎng, yào kàn méi wěi dài yán shuāng
fū chéng miào fù piāo piāo yì, tǔ chū xīn shī zì zì xiāng
shuǎng zhì qīng shān qī qǔ yǒu, gāo qíng chūn zhòu yǔ jù zhǎng
sū huáng bù zuò xī jiā shì, pī hè huái zhū duó yuè guāng

和赵仲白 其一韵律

仄仄平平平仄平,仄平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,平平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

岱山中学诗词网