寄无可上人

姚合[唐]

寄无可上人原文赏析

十二门中寺,诗僧寺独幽。
多年松色别,后夜磬声秋。
见世虑皆尽,来生事更修。
终须执瓶钵,相逐入牛头。

寄无可上人拼音版

shí èr mén zhōng sì, shī sēng sì dú yōu
duō nián sōng sè bié, hòu yè qìng shēng qiū
jiàn shì lǜ jiē jǐn, lái shēng shì gèng xiū
zhōng xū zhí píng bō, xiāng zhú rù niú tóu

寄无可上人韵律

仄仄平平仄,平平仄仄平。
平平平仄仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
平平仄平仄,仄仄仄平平。

岱山中学诗词网