今年新先辈以遏密之际每有讌集必资清谈书此奉贺

赵嘏[唐]

今年新先辈以遏密之际每有讌集必资清谈书此奉贺原文赏析

天上高高月桂丛,分明三十一枝风。
满怀春色向人动,遮路乱花迎马红。
鹤驭迴飘云雨外,兰亭不在管絃中。
居然自是前贤事,何必青楼倚翠空。

今年新先辈以遏密之际每有讌集必资清谈书此奉贺拼音版

tiān shàng gāo gāo yuè guì cóng, fēn míng sān shí yī zhī fēng
mǎn huái chūn sè xiàng rén dòng, zhē lù luàn huā yíng mǎ hóng
hè yù huí piāo yún yǔ wài, lán tíng bù zài guǎn xián zhōng
jū rán zì shì qián xián shì, hé bì qīng lóu yǐ cuì kōng

今年新先辈以遏密之际每有讌集必资清谈书此奉贺韵律

平仄平平仄仄平,平平仄仄仄平平。
仄平平仄仄平仄,平仄仄平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,平平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄,平仄平平仄仄平。

岱山中学诗词网