宿渔家

刘威[唐]

宿渔家原文赏析

竹屋清江上,风烟四五家。
水园分芰叶,邻界认芦花。
雨到鱼翻浪,洲迴鸟傍沙。
月明何处去,片片席帆斜。

宿渔家拼音版

zhú wū qīng jiāng shàng, fēng yān sì wǔ jiā
shuǐ yuán fēn jì yè, lín jiè rèn lú huā
yǔ dào yú fān làng, zhōu huí niǎo bàng shā
yuè míng hé chǔ qù, piàn piàn xí fān xié

宿渔家韵律

仄仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,仄仄仄平平。

岱山中学诗词网