送赵先生

张方平[宋]

送赵先生原文赏析

家住崆峒塞垣上,翩然游蜀遂忘归。
九还气足通神化,一日丹成是道机。
曾共灵龟波上隐,又随苍雀火中飞。
只于醉裏藏身去,休入红尘作是非。

送赵先生拼音版

jiā zhù kōng tóng sāi yuán shàng, piān rán yóu shǔ suì wàng guī
jiǔ hái qì zú tōng shén huà, yī rì dān chéng shì dào jī
céng gòng líng guī bō shàng yǐn, yòu suí cāng què huǒ zhōng fēi
zhǐ yú zuì lǐ cáng shēn qù, xiū rù hóng chén zuò shì fēi

送赵先生韵律

平仄平平仄平仄,平平平仄仄仄平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
平仄平平平仄仄,仄平仄仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,平仄平平仄仄平。

岱山中学诗词网