买花

方回[宋]

买花原文赏析

客中无玩好,日喜买花看。
酒债千金易,春晴一刻难。
担惊红杏过,案惜玉梅残。
蜂蝶知何处,犹应怯晓寒。

买花拼音版

kè zhōng wú wán hǎo, rì xǐ mǎi huā kàn
jiǔ zhài qiān jīn yì, chūn qíng yī kè nán
dān jīng hóng xìng guò, àn xī yù méi cán
fēng dié zhī hé chǔ, yóu yīng qiè xiǎo hán

买花韵律

仄平平仄仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
平平平仄仄,仄仄仄平平。
平仄平平仄,平平仄仄平。

岱山中学诗词网